Cesty ke zdraví Cesty ke zdraví


Mgr. Irena Kovářová - zdraví

Bruno Gröning - Příběhy o uzdravení

Co začalo v 50. letech Brunem Gröningem, to se rozvinulo do celosvětového Kruhu přátel, který je jako obecně prospěšná společnost činný ve více než 130 zemích a je celosvětově jedním z největších sdružení pro uzdravování duchovní cestou. Toto mezinárodní společenství je nadnáboženské a financuje se samo díky dobrovolným darům a bezplatné činnosti svých členů.
Bruno Gröning řekl: ,,Zadržet to nelze. Ať se na celém světě dějí uzdravení.“
(více na www.bruno-groening.org)

Vyrobeno: 24.08.2021