Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Hra se strachem

Čím nechat tsunami strachu rozpustit? Zůstaňte bdělí, přemýšlejte co je vám samotným ku prospěchu.