Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Rouškaři a antirouškaři

Aktuální téma roku 2020 z extrému do extrému. Roušky ano nebo ne? pomohou nebo ublíží?

Vyrobeno: 28.09.2020