Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Rezonance

V tomto díle se mluví o tom, co jsou to pocity a jak se skrze ně propojujeme s okolním světem.