Fauna a my Fauna a my


Koňská poradna Pavlíny Koubkové

Koňská poradna

Koňská poradna je bezpečný prostor, kde se setkávají lidé sami se sebou, druhými lidmi a zvířaty. Je to prostor, kde vztahy, nemoci a vše ostatní dáváme do souvislostí tak, že člověk vnáší harmonii do svého života. Koně pomáhají s tímto přerodem pomocí své energie a jasné zpětné vazby. A Pavlína Koubková je zde průvodcem.