Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Cesta na druhý břeh

Jsme civilizovaná, moderní společnost. Dokážeme se připravit na všechny možné životní zkoušky. Máme nepřeberné množství receptů na život. … Ale máme také recept na ten poslední, konečný a možná nejdůležitější okamžik svého života?! Umíme se připravit na smrt?