Matka Země Matka Země


Lesy a parky

Schváleno přírodou

Přístup lesníků na Klokočné k místním stromům je vědomý a citlivý. Neprovádí se zde holoseče, naopak se zde kácí jednotlivé stromy a lesy jsou smíšené. Jak si stojí les Klokočná z hlediska ekologie a efektivity hospodaření?