Speciál Speciál


Mgr. Rostislav Homola B. Th.

Narodil se nám

Jediný způsob jak smířit člověka s Bohem, člověka, který padl do hříchu a jehož cesta vede nezadržitelně do věčné smrti je plán, který Bůh poskytl v Kristově životě, v jeho dokonalé poslušnosti Boží vůle, v jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Ti, kteří vírou přijímají toto smíření, smějí mít věčný život a celé tvorstvo může lépe chápat nekonečnou a svatou lásku Stvořitele.