Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Předpoklady a očekávání

Často plníme očekávání nevědomky, nejsme sami sebou. jedná se o předepsané pocitové vzorce. Nedostatek komunikace může zničit mnohé. Místo abychom věděli, jak se druhý člověk cítí, často jenom předpokládáme.