Fauna a my Fauna a my


Robert Ouředník

Záchrana perlorodky řiční

Perlorodka říční obývá chladné potoky s nízkým obsahem živin, nejčastěji s písčitým dnem, do něhož se zahrabává. Živí se filtrací drobných organických částic rostlinného i živočišného původu. O jejím výskytu a výpravách za záchranou nám bude přednášet Robert Ouředník.