Fauna a my Fauna a my


Ing. Václav Krištůfek CSc.

Den rozmanitosti

Den biologické diverzity. Setkání přátel přírody, kde je představeno jak příroda funguje pro oko laika