Fauna a my Fauna a my


Ing. Václav Krištůfek CSc.

Nektarodárné rostliny

Přednáška Ing. Václava Krištůvka, CSc. pod širým nebem v českobudějovickém biologickém centru obohatila všechny účastníky. A to nejen informacemi důležitými pro každého včelaře, ale každý si ještě odnesl zdarma tolik nektaronosných keřů, kolik unesl a měl pro ně vhodné stanoviště. Ukázka správného sázení nechyběla.