Fauna a my Fauna a my


Zvířata kolem nás

Setkání u kulatého stolu

V minulém roce jsme zveřejnili kauzu o sečení srnčat, při jarních senosečích. V tomto roce se toto téma dostalo až do politických sfér a byla svolána debata u kulatého stolu s těmi nejvíce povolanými v této oblasti. Tak snad se něco změní.