Matka Země Matka Země


Šárka Dominová

Indiáni Kogi na návštěvě u nás

Indiáni Kogi, vnímají jak se mění svět, vnímají změny které se na planetě dějí, které se dějí jak mezi lidmi, tak v rámci přírody a také hlavně vnímají, že tím hlavním důvodem změn je člověk sám. Jejich hlavním cílem je udržení rovnováhy.