Filmy o přírodě Filmy o přírodě


Josef Krček

Vltavský triptych

Film je rozdělen do tří částí: Lidé od vody, Němí svědkové minulosti a I nejmenší pramen zpívá. Vltava je zde zachycena současným pohledem i vzpomínkami pamětníků staré řeky, od pramene k ústí, nad vodou i pod vodou během čtyř ročních období. Příběh doprovází stejnojmenná Smetanova symfonická báseň, hudební motivy Josefa Krčka st. a je obohacen poezií Jindřicha Pecky za uměleckého přednesu Hany Maciuchové a Alfreda Strejčka.