Novou Cestou Novou Cestou


Svobodný statek na soutoku

Návrat k českému venkovu

Camphill je označení pro komunity, kde v rodinné atmosféře společně žijí a pracují lidi "běžní" s lidmi se speciálními potřebami /často nazýváni "s postižením"/. Tato společenství jsou budována z podnětů léčebné pedagogiky Rudolfa Steinera. Součástí Camphillu je i provozování biologicko-dynamického zemědělství, s vědomím jeho léčivého působení na krajinu i lidi v ní žijící. Zemědělství má zároveň samozásobitelskou funkci pro Camphill. Věříme, že život s rytmem roku, který vyplývá kromě jiného i ze zemědělských prací, má ozdravný vliv na duši člověka. Všechna videa jsou ke shlédnutí na www.tvnatura.cz/archiv