Matka Země Matka Země


Kateřina Holubová

Hrozba zvaná palmový olej

S Kateřinou Holubovou podrobně rozebereme tuto hrozbu, která je příčinou masivního kácení palem olejných a tím velkým katastrofálním dopadem na naši planetu.
Celý archiv můžete vidět na www.tvnatura.cz