Matka Země Matka Země


Šárka Dominová

Ženy ze Srdce světa

Propojit se s těmito ženami, které si uchovaly svůj tradiční způsob života po tisíce let. Sdílet jejich moudrost s naší prosperitou. Ony znají ještě své kořeny.
Celý archiv je k vidění na www.tvnatura.cz