Novou Cestou Novou Cestou


Ing. Richard Stříbrný

O astrologii

Celý archiv můžete vidět na www.tvnatura.cz
Říká se tomu genius loci neboli duch místa. Sídlí v mnoha malostranských komínech a prejzových střechách, ve věžích, je vepsán v ornamentech starobylých vrat, v dřevěných stropech, vytesán do barokního schodiště či klenby. Kdo ví, možná se skrývá i v té jedné jediné secesní klice, která patří k domu U bílé řípy. Denně ji brali do ruky lidé, kteří tu žili před námi. Na té klice zbyly jejich otisky. Možná i slavných hvězdářů - Tychona Brahe či Johannese Keplera... Genius loci, dnes tu bydlí hvězdopravec jedenadvacátého století, předseda Sekce profesionálních astrologů a člen výboru Astrologické společnosti České republiky - Ing. RICHARD STŘÍBNÝ.Vítejte v jeho království!
Nerudova ulice patří k nejproslulejším lokalitám, kde se věda potkává s uměním a mysterium s životem. Odjakživa byla vyhledávána nejvýznamnějšími nositeli ducha, lidmi, kteří chápali minulost, žili přítomností a určovali směr budoucím generacím. Jakoby se dějiny opakovaly, astrolog v podhradí...
Celý archiv na www.tvnatura.cz