Matka Země Matka Země


Šárka Dominová

Povídání ze Srdce světa

"JE ČAS PROCITNOUT!" PROČ? Současná místní politická a ekonomická situace přežití těchto prastarých kmenů ohrožuje - hrozí, že jejich nadskutečné vědomosti a schopnosti z tohoto světa vymizí úplně. Svým každodenním životem, jednáním, hodnotami, které vyznávají a vztahem k přírodě, nastolují tito indiáni rovnováhu na Zemi.