Cesty ke zdraví Cesty ke zdraví


Mudr. Ludmila Eleková

Očkovat ANO či NE? 1. část

Byla bych ráda, kdyby lidé konečně pochopili, že je irelevantní bavit se o závažnosti nemoci jako o kritériu vhodnosti očkování. I u závažných nemocí platí, že očkování proti nim oslabí imunitu proti všem infekcím, včetně té, proti které se očkuje.