Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Lidská psychika a doba 1. díl

Rozbor širokého tématu o lidské psychice, která jsou dána dobou a jsou tedy na pořadu dne.