Právě vysíláme

18:22 Čarujeme v kuchyni
Tereza Vandasová 2. díl

18:52 Vize Nové Země
Slavnosti vody

19:00 Tělo nástroj duše
Pilátes 2. díl

19:10 Vlastní cesty ke zdraví
Boris Tichanovský 2. díl

19:40 Vize nové Země
My Trees a výsadba stromů v Jeseníkách

20:00 Co potřebuješ Matko Země
Tygří komando

20:30 Ekologické bydlení
Petr Kubala a svobodný domek

20:52 Čarovná rolnička
Motýl 2.díl

21:07 Vize Nové Země
Ekofestival Poděbrady

21:22 Co jíme a pijeme
Vít Syrový o pesticidech

21:42 Fauna a my
Výstava bezobratlých

22:05 Jan Světlan Majerčík
koncert s rozhovorem

22:37 Vize Nové Země
Soběstačná žena a rodový statek

23:37 Filmy o přírodě
Vltava, I nejmenší pramen zpívá

00:02 Fauna a my
Včelky jednoduše

00:22 Čarujeme v kuchyni
Tereza Vandasová 2. díl

00:52 Vize Nové Země
Slavnosti vody

01:00 Tělo nástroj duše
Pilátes 2. díl

01:10 Vlastní cesty ke zdraví
Boris Tichanovský 2. díl

01:40 Vize nové Země
My Trees a výsadba stromů v Jeseníkách

O PROJEKTU TELEVIZE NATURA

Lidstvo naší současnosti je tak zaměřené na vědecký pokrok a informační revoluci, že v opojení technikou a informacemi úplně zapomnělo na protiklad a doplněk rozumu - cit. Žijeme v době kvantových technologií, poznáváme mikrosvět a vesmír, aniž bychom pořádně znali sami sebe. Když mluvíme o energiích, myslíme tím energie pohánějící naše mechanické nástroje, aniž bychom se do hloubky zaobírali našimi vlastními energiemi, energiemi našeho těla a též našeho vědomí.

Je na čase to změnit. A proto také vznikl tento projekt, aby zastřešoval a propojoval práci lidí, kteří se mimo proud "oficiální" vědy snaží dát smysl našim vlastním energiím, energiím našeho těla, našich pocitů i naší mysli. Abychom se hlubším pochopením sebe sama opět přiblížili tam, odkud jsme vzešli: k přírodě. Ke všemu, co je správné, protože je to přirozené. Protože to nevychází pouze ze souvislostí vytržených poznatků rozumu, ale z našich vlastních pocitů a prožitků, kterým náš rozum pouze dělá překladatele.

Tak buďte vítáni !

Ing. Míla Rejlková